HENS-blog

over eigenzinnige (nieuwe) schrijvers en wat hen drijft

Het Corona Bedrog van Thierry Baudet: een nuttig boek dat iedereen zou moeten lezen

Thierry Baudet, politiek leider en fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, publiceerde zijn boek Het Corona Bedrog al weer even geleden, in maart van dit jaar. Hoeveel exemplaren er inmiddels van zijn verkocht, kon ik niet vinden. Wel stond het boek wekenlang op de eerste plaats van de Beststeller Top 60 van het CPNB. En in oktober jl. dreigde het de NS Publieksprijs te winnen, wat voorkomen werd door het besluit de prijs niet uit te reiken dit jaar. Hoog tijd om het boek zelf eens te gaan lezen – iets wat de meeste mensen die er een vaak uitgesproken oordeel over hebben, niet zullen hebben gedaan.

Baudet schetst in Het Corona Bedrog de ontwikkeling in zijn houding ten opzichte van het virus: van gealarmeerd eind januari 2020 – hij was de eerste parlementariër die alarm sloeg en om een debat vroeg, wat de rest van de politiek toen nog niet nodig vond – tot realistisch toen al vrij snel bleek dat het virus niet gevaarlijker was dan een zware griep, met een sterftecijfer van maximaal 0,23% wereldwijd, voornamelijk onder 70-plussers met onderliggend lijden, dezelfde groep die ook kwetsbaar is voor de griep. Zelfs Diederik Gommers is inmiddels tot dit inzicht gekomen, zo blijkt uit een interview uit december 2021: “Dit is toch een virus van niks dan eigenlijk. We sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk niet ziek van.” Sindsdien hebben we weinig meer van Gommers vernomen – al kan dat komen omdat ik de mainstreammedia niet (meer) volg.

De ernst van het virus

Het betoog van Baudet komt erop neer dat de maatregelen die we twee jaar lang over ons hebben laten afkondigen in geen verhouding staan tot de ernst van het virus. Bovendien hebben de maatregelen – mondkapjes, thuiswerken, scholensluitingen, lockdowns, anderhalve meter afstand, QR-codes etc. – een verwaarloosbaar effect gehad op de verspreiding van het virus, terwijl zij wel grote sociale en economische schade hebben aangericht in de samenleving. Baudet onderbouwt dit alles zorgvuldig met verwijzingen naar rapporten en nieuwsberichten die als voetnoten onder zijn betoog zijn geplaatst. Ook over de werking – of beter, verwaarloosbare werking – van de vaccins wordt steeds meer bekend. En ook hier lijken de positieve effecten teniet te worden gedaan door de grote aangerichte, en nog aan te richten, schade als direct gevolg van vaccinaties: onverklaarbare oversterfte, die parallel loopt aan vaccinatiecampagnes, en steeds meer bijwerkingen die worden ontdekt, zeker na een vierde, of vijfde ‘booster’. Nogmaals: alles onderbouwd met cijfers die zijn na te lezen in de rapporten waaruit Baudet zich op baseert.

The Great Reset

In het tweede deel van zijn betoog probeert Baudet de vraag te beantwoorden wat dan wél de reden kan zijn voor de buitensporigheid van de coronamaatregelen, als het niet om redenen van volksgezondheid was. Over dit deel van het boek zullen velen hun wenkbrauwen fronzen, omdat het zo diametraal ingaat tegen wat we dagelijks te horen krijgen van NOS, RTL, Volkskrant, NRC en Nieuwsuur. Maar plausibel is het wel, en ook hier is alles weer onderbouwd met feiten – die iedereen natuurlijk volgens zijn eigen visie interpreteren kan. 

Al een jaar of vijftien, zo betoogt Baudet, is een ‘globalistische elite’, verzameld in netwerken als de Rockefeller Foundation, het Word Economic Forum, de Verenigde Naties, de World Health Organization etc., bezig een agenda uit te rollen die wel ‘The Great Reset’ wordt genoemd en die wordt samengevat in de zeventien Sustainable Development Goals. Hele mooie doelen zijn dat (honger de wereld uit, gelijke rechten voor vrouwen etc.), waar geen mens iets tegen zal hebben. In de uitwerking zit echter het venijn. Want hoe gaan we die doelen bereiken volgens de globalistische elite? Door een steeds verdergaande controle op wat mensen doen, waar ze hun geld aan uitgeven, wat ze eten, waar ze naartoe mogen reizen en hoe, met welke vaccins ze zich moeten laten inspuiten etc. Dit alles is mogelijk dankzij de technologie van 5G en QR-codes waarmee we op weg zijn naar een volledig door ‘het systeem’ gecontroleerde wereld waarin we alleen worden toegelaten met ons digitale ID waarin de juiste vinkjes op groen staan. Een neocommunistisch wereldbeeld, noemt Thierry Baudet dat. Of: intensieve menshouderij. China is het voorland. En onze vrijheid is verdwenen. Voorgoed. 

Covid-19 vormde de ideale aanleiding om deze agenda versneld te kunnen invoeren. Het was waarschijnlijk ook een test: hoever zijn mensen bereid mee te gaan zich tot in hun meest intieme persoonlijke leven door ‘het systeem’ te laten knechten? Heel ver, zo is gebleken. 

‘You’ll own nothing and you will be happy’

Je hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met wat Baudet betoogt, maar ondenkbaar is het niet. Het is in ieder geval goed hierover na te denken, en ons te realiseren wat er precies gebeurt als we gedwongen worden over te stappen op ‘Central Bank Digital Currency’, in plaats van dat we kunnen betalen met contante euro’s; of op een digitaal ID waaraan al onze gegevens gekoppeld zijn die ‘het systeem’ van ons wil weten. Wat blijft er over van onze privacy, wat van onze vrijheid?

Baudet is er somber over. Ikzelf ben iets optimistischer: ik denk dat de mensen ‘het systeem’ niet zullen toestaan zijn klauwen zo diep in ons persoonlijk leven te steken. Ik denk dat we nog op tijd in verzet kunnen komen, ieder op zijn eigen wijze. Maar misschien ben ik naïef. Of juist nog te pessimistisch: de 17 SDG’s zijn toch prachtig? En is het einddoel niet: ‘You’ll own nothing and you will be happy’, aldus het World Economic Forum? Prachtig toch?

Conclusie: Thierry Baudet schreef een zeer nuttig boek dat eigenlijk iedereen met een open geest zou moeten lezen – en zeker ook de parlementariërs die de Parlementaire Enquête naar het coronabeleid gaan houden: het scheelt ze een hoop leeswerk. Iedereen kán het ook lezen, want het is geschreven in een toegankelijke stijl die niemand af zal stoten: redelijk beargumenterend, nergens provocerend of tendentieus en geen spoor van een ‘geradicaliseerde geest’ die Baudet de laatste tijd steeds vaker wordt toegedicht. Laat iedereen die er kritiek op heeft met tegenargumenten komen, net zo grondig onderbouwd als de argumenten van Baudet. Dan is er in ieder geval debat. Zo werkt dat in een democratie. Zo zou het in ieder geval moeten werken.

(door Richard Stuivenberg)

Te bestellen bij Amsterdam Books

Terug naar overzicht